Κύριοι κανόνες της ANSWEAR.gr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ANSWEAR.GR

I ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Answear.com S.A. [ανώνυμη εταιρεία] με έδρα την Κρακοβία, διεύθυνση: 31-564 Κρακοβία, Aleja Pokoju 18, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κρακοβίας, XI Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, με αρχικό κεφάλαιο 874 702,75 PLN (καταβεβλημένο στο σύνολο του), επιτρέπει την αγορά αγαθών μέσω διαδικτύου υπό τη διαδικτυακή διεύθυνση www.answear.gr («Κατάστημα»). Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των πελατών του Καταστήματος είναι η Answear.com S.A. με έδρα την Κρακοβία, διεύθυνση: 31-564 Κρακοβία, Aleja Pokoju 18.

2.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις απευθύνονται σε όλους τους χρήστες του Καταστήματος και καθορίζουν τους κανόνες για την εγγραφή και τη χρήση του λογαριασμού του Καταστήματος, τους κανόνες για την τοποθέτηση παραγγελιών και τη σύναψη συμφωνιών πώλησης για αγαθά που διατίθενται στο Κατάστημα («Αγαθά»).

3. Κάθε χρήστης του Καταστήματος μπορεί να έχει πρόσβαση στους  Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Όροι και Προϋποθέσεις που βρίσκεται στη σελίδα του Καταστήματος, καθώς και αποθηκεύοντας την έκδοση PDF τους σε μέσο της επιλογής του.

4. Οι πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά στο Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και των τιμών, αποτελούν πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους όρους των Όρων και Προϋποθέσεων.

5. Τα Αγαθά στο Κατάστημα επισημαίνονται λεπτομερώς. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τα Αγαθά, ιδίως σχετικά με τις ιδιότητες τους, την τιμή τους, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα κ.λπ. Οι φωτογραφίες και οι παρουσιάσεις των προσφερόμενων προϊόντων χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των μοντέλων των Αγαθών που αναφέρονται σε αυτές.

6. Οι πωλήσεις στο Κατάστημα πραγματοποιούνται μόνο για καταναλωτές, δηλαδή για άτομα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιβεβαίωση μιας συναλλαγής είναι ένα λογιστικό έγγραφο, το οποίο δεν είναι τιμολόγιο ΦΠΑ.

 

II ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

1. Η Answear.com S.A. επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων πώλησης αγαθών μέσω του Διαδικτύου και παρέχει άλλες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Η σύμβαση πώλησης αγαθών συνάπτεται μεταξύ ενός χρήστη του Καταστήματος («Πελάτης») και της Answear.com S.A. με έδρα την Κρακοβία.

3. Προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών είναι η ανάγνωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και η αποδοχή τους.

4. Οι πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της παραγγελίας πρέπει να είναι αληθείς, επίκαιρες και ακριβείς. Η Answear.com S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μιας παραγγελίας, σε περίπτωση που τα παρεχόμενα στοιχεία είναι τόσο ανακριβή, ώστε να εμποδίζουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ιδίως την ορθή παράδοση του δέματος. Πριν από την άρνηση της εκτέλεσης, η Answear.com S.A. θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να καθορίσει τα δεδομένα σ' ένα εύρος που επιτρέπει την εκτέλεση της παραγγελίας.

5. Το Κατάστημα λαμβάνει όλα τα δυνατά και προβλεπόμενα από το νόμο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, ιδίως για την αποτροπή απόκτησης και τροποποίησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των δεδομένων που δίνονται κατά την εγγραφή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου του Διαδικτυακού Καταστήματος (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Cookies) και ότι κατανοούν τις αρχές και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων στην ιστοσελίδα.

6. Ο Πελάτης που έχει χρησιμοποιήσει το Κατάστημα υποχρεούται να:

α) μην παρέχει ή μεταδίδει πληροφορίες που απαγορεύονται από το νόμο,

β) χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο που να μην παρεμποδίζει τη λειτουργία του,

γ) μην στέλνει ή να μην τοποθετεί στο Κατάστημα εμπορικές πληροφορίες που δεν ζητήθηκαν,

δ) χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο που να μην επιβαρύνει τους άλλους πελάτες και τον Διαχειριστή του Καταστήματος,

ε) χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται στο Κατάστημα για προσωπική χρήση.

 

III ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Το Κατάστημα επιτρέπει την υποβολή παραγγελιών για Αγαθά στην ιστοσελίδα του Καταστήματος μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής παραγγελιών που ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά 24 ώρες την ημέρα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προετοιμάσει τις παραγγελίες για αποστολή εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου οι πελάτες πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό παραγγελιών, π.χ. κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή της Black Friday, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί.

3. Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν αγορές μόνο μετά την εγγραφή τους σε λογαριασμό στο Κατάστημα.

4. Προϋπόθεση για την υποβολή της παραγγελίας είναι η συμπλήρωση της φόρμας με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που χρειάζονται για την αποστολή ή τη δημιουργία της απόδειξης πώλησης από το σύστημα.

5. Για την υποβολή μιας παραγγελίας, είναι απαραίτητο ο Πελάτης να επιλέξει τα Αγαθά, ιδίως σχετικά με την ποσότητα, τα χρώματα και τα μεγέθη τους, και στη συνέχεια να μεταβεί στο "Καλάθι Αγορών" και να συνεχίσει τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας επιλέγοντας τις κατάλληλες επιλογές.

6. Μέχρι τη στιγμή της επιβεβαίωσης της επιλογής των Αγαθών με το κουμπί «Παραγγελία και Πληρωμή», ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα Αγαθά της παραγγελίας, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας για την αποστολή ή την έκδοση απόδειξης πώλησης. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη με τη χρήση του κουμπιού «Παραγγελία και Πληρωμή» ισοδυναμεί με την αποδοχή της υποχρέωσης πληρωμής της τιμής των αγαθών και των εξόδων παράδοσης τους, καθώς και του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής, για τα οποία ο Πελάτης ενημερώνεται αμέσως πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

7. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη σύμφωνα με το σημείο 6 ανωτέρω αποτελεί πρόταση του Πελάτη προς την Answear.com S.A. για τη σύναψη σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγγελίας και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

8. Μετά από την υποβολή παραγγελίας, σύμφωνα με το σημείο 6 ανωτέρω, ο Πελάτης λαμβάνει, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, ένα μήνυμα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την παραγγελία, τον αριθμό των παραγγελθέντων αγαθών, την αξία της παραγγελίας, τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής, την ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη και του Καταστήματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων σε σχέση με τα Αγαθά και το δικαίωμα του Πελάτη να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης. Το μήνυμα αποτελεί επιβεβαίωση της παραλαβής από το Κατάστημα της πρότασης του Πελάτη και ισοδυναμεί με αποδοχή της πρότασης του Πελάτη για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 189 και 192 του Αστικού Κώδικα.

9. Το Κατάστημα αποστέλλει επιβεβαίωση αποδοχής ή απόρριψης της ηλεκτρονικής πρότασης του Πελάτη («Επιβεβαίωση εκτέλεσης και αποστολής της παραγγελίας»), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Μετά τη λήψη αυτής της επιβεβαίωσης συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και της Answear.com S.A. σύμβαση πώλησης των Αγαθών που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη.

10. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα, με περιεχόμενο σύμφωνο με τους παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και την παραγγελία του Πελάτη.

11. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία πριν λάβει επιβεβαίωση από το Κατάστημα ότι η πρόταση αγοράς έχει γίνει αποδεκτή, δηλαδή πριν λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας για εκτέλεση που αναφέρεται στο σημείο 9 ανωτέρω. Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με το Κατάστημα, μεταξύ άλλων και μέσω τηλεφώνου. Tο Κατάστημα αποστέλλει επιβεβαίωση αναφορικά με τη διενέργεια της προαναφερθείσας επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

12. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τρόπο πληρωμής διαφορετικό από «με αντικαταβολή», το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης, εάν: (i) τα στοιχεία επικοινωνίας του Αγοραστή είναι τόσο ανακριβή που καθιστούν αδύνατη την παράδοση των Αγαθών, (ii) η συναλλαγή δεν έχει εγκριθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών της PayU S.A. ή (iii) η πληρωμή για την παραγγελία δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας.

 

IV ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ

1. Τα αγαθά παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο Πελάτης στην παραγγελία. Ο κατά προσέγγιση χρόνος παράδοσης των Αγαθών δίνεται στο στάδιο της επιλογής του τρόπου παράδοσης από τον Πελάτη, πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη με την επιλογή  «Παραγγελία και πληρωμή».

2. Ο αναμενόμενος χρόνος παράδοσης με υπηρεσία ταχυμεταφορών είναι: από 3  έως 6  εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης για την αποστολή του δέματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιόδους αυξημένων αγορών στο Κατάστημα, ο συνολικός και μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες και σε κάθε περίπτωση η παράδοση πρέπει να λάβει χώρα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης. Η έναρξη της εκτέλεσης μιας παραγγελίας μπορεί να αναβληθεί έως ότου πιστωθεί το ποσό της τιμής πώλησης(και ενδεχομένως της αποστολής), εάν ο Πελάτης επιλέξει την ηλεκτρονική πληρωμή (μέσω της εταιρείας PayU S.A.).

3. Τα Αγαθά παραδίδονται:

  • με υπηρεσία ταχυμεταφορών - στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση ή
  • σε επιλεγμένα σημεία παραλαβής - ένας λεπτομερής κατάλογος των σημείων παραλαβής βρίσκεται εδώ

https://www.econt.com/find-office

4. Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται με ασφαλισμένη ταχυμεταφορά.

5. Οι παραγγελίες αξίας άνω των 40 (σαράντα) ευρώ αποστέλλονται με έξοδα του Καταστήματος. 

6. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο σημείο 5, τα έξοδα αποστολής των αγορασμένων αγαθών ύψους 3,99 ευρώ (σε λέξεις: τρία και ενενήντα εννέα ευρώ) βαρύνουν τον Πελάτη, πράγμα για το οποίο ο Πελάτης ενημερώνεται επίσης πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η απόδειξη αγοράς των Αγαθών και το έντυπο επιστροφής επισυνάπτονται σε κάθε παραγγελία ή αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης.

7. Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει τα παραγγελθέντα Αγαθά από ένα σημείο παραλαβής(«Σημείο Παραλαβής») υπό τους ακόλουθους όρους:

α) κατά την υποβολή της παραγγελίας ο Πελάτης επιλέγει «Παραλαβή στο σημείο»,

β) μετά την παράδοση των Αγαθών στο Σημείο Παραλαβής, ο Πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση της παράδοσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου. Σε περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο Πελάτης είναι καταχωρημένος στο Σημείο Παραλαβής και έχει εγκατεστημένο το Viber, ο Πελάτης μπορεί να λάβει ειδοποίηση μέσω του Viber. Ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει το δέμα μετά την επίδειξη της ταυτότητας του,

γ) οι παραγγελίες που πρόκειται να παραληφθούν από Σημείο Παραλαβής μπορούν να πληρωθούν μόνο ηλεκτρονικά(μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής που εκτελείται στο σύστημα πληρωμών της PayU S.A.),

δ) ο Πελάτης έχει περιθώριο 7 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αγαθών στο Σημείο Παραλαβής για να παραλάβει τα παραγγελθέντα Αγαθά,

ε) ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα Αγαθά - στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος θα γίνει με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Πελάτη για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού για τα Αγαθά, εκτός εάν ο Πελάτης συμφωνήσει σε άλλη λύση.

 

V ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Οι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος σχετικά με την τιμή των προϊόντων είναι δεσμευτικές από τη στιγμή που ο Πελάτης πατήσει το κουμπί "Παραγγελία και Πληρωμή" δίπλα σε ένα συγκεκριμένο προϊόν που εμφανίζεται προς πώληση στο Κατάστημα. Η παραπάνω τιμή δεν υπόκειται σε αλλαγές, ανεξάρτητα από τις αλλαγές τιμών στο Κατάστημα, οι οποίες ενδέχεται να υπάρξουν μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

2. Οι τιμές των προϊόντων στο κατάστημα παρουσιάζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλα τα συστατικά τους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των δασμών και των φόρων.

3. Ο Πελάτης καταβάλλει την τιμή των παραγγελθέντων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, ανάλογα με την επιλογή του:

α) «με αντικαταβολή» στον εργαζόμενο της εταιρείας ταχυμεταφορών στο σημείο παράδοσης,  

β) μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής που εκτελείται στο σύστημα πληρωμών της PayU S.A. (π.χ. με κάρτες πληρωμής και με τη χρήση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών G-Pay και Apple Pay) πριν από την παράδοση. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την προπληρωμή, η μη λήψη της πληρωμής στο λογαριασμό των φορέων που μεσολαβούν στη συναλλαγή(υπηρεσία της PayU S.A.) εντός 2 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει εκ νέου την παραγγελία και να επιλέξει τον ίδιο ή άλλον τρόπο πληρωμής που είναι διαθέσιμος στο Κατάστημα. Η εκτέλεση μιας παραγγελίας που έχει καταβληθεί μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής αρχίζει μετά την πίστωση του λογαριασμού του φορέα που μεσολαβεί στη συναλλαγή με το οφειλόμενο ποσό για τα Αγαθά.

4. Η Answear.com S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των Αγαθών που διατίθενται στο Κατάστημα, να παρουσιάζει νέα Αγαθά προς πώληση, να διεξάγει και να ακυρώνει προωθητικές ενέργειες στην ιστοσελίδα του Καταστήματος ή να τις τροποποιεί, ενώ οι αλλαγές αυτές δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα των προσώπων, τα οποία είχαν συνάψει συμβάσεις πώλησης Aγαθών που διατίθενται στο Κατάστημα πριν από τις προαναφερθείσες αλλαγές, ή τα δικαιώματα των προσώπων που δικαιούνται να κάνουν χρήση μιας συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τους κανόνες της και κατά τη διάρκεια της.

5. Αφού επιλέξει την ηλεκτρονική πληρωμή ως μέθοδο πληρωμής, ο Πελάτης θα ανακατευθυνθεί στη φόρμα πληρωμής της PayU S.A., όπου μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή.

 

VI ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΑΘΑ

1. Τα προϊόντα που διατίθενται στο Κατάστημα είναι καινούργια και αυθεντικά. Η Answear.com S.A. ευθύνεται για πραγματικά ή/και νομικά ελαττώματα των Αγαθών(νόμιμη εγγύηση) σύμφωνα με τα άρθρα 534 επόμενα του Αστικού Κώδικα καθώς και τα άρθρα 5 και 5α του Ν. 2251/1994 (εφεξής «Νόμος για την Προστασία του Καταναλωτή»). Η Answear.com ευθύνεται, βάσει εγγύησης, για τυχόν εύρεση πραγματικού ελαττώματος εντός δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης του Αγαθού στον Πελάτη.

2. Η Answear.com S.A. λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρως ορθή λειτουργία του Καταστήματος, στο βαθμό που προκύπτει από τις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξαλείψει όλες τις παρατυπίες που αναφέρονται από τους Πελάτες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3. Κάθε προϊόν που αγοράστηκε στο Κατάστημα μπορεί να είναι αντικείμενο παραπόνων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις παραπόνων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου, εάν έχει ελαττώματα τα οποία το καθιστούν ασύμβατο με τη σύμβαση πώλησης.

4. Ο πελάτης μπορεί να κάνει τα παράπονα ταχυδρομικώς, στέλνοντας τα Αγαθά πίσω μαζί με μια γραπτή περιγραφή του ελαττώματος ή ένα έντυπο παραπόνων που λήφθηκε από την ιστοσελίδα του Καταστήματος και μια απόδειξη αγοράς από το Κατάστημα, με συστημένη επιστολή ή άλλη μορφή αποστολής, στην διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 150, Μενεμένη 54627, Θεσσαλονίκη, με σημείωση: «Παράπονα για το ηλεκτρονικό κατάστημα Answear.gr». Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για τον τρόπο χειρισμού των παραπόνων του εντός 21 ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη μέρα της παραλαβής από το Κατάστημα του δέματος που περιέχει τα Αγαθά που αποτελούν αντικείμενο των παραπόνων.

5. Εάν τα Αγαθά παρουσιάζουν ελαττώματα, ο Πελάτης  έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα:

α) υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα, ή μείωσης της τιμής των Αγαθών, εκτός εάν ο Πωλητής, αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Αγοραστή, αντικαταστήσει τα Αγαθά με αγαθά χωρίς ελαττώματα ή αφαιρέσει τα ελαττώματα, εάν αυτό έχει ρητώς συμφωνηθεί με τον Πελάτη ή

β) αίτημα αντικατάστασης των Αγαθών με αγαθά χωρίς ελαττώματα ή διόρθωσης των ελαττωμάτων, χωρίς επιβάρυνση του, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.

6. Σε περίπτωση που τα παράπονα δεν γίνουν δεκτά, τα Αγαθά θα επιστραφούν μαζί με μια εξήγηση αναφορικά με τις αιτίες για τις οποίες τα παράπονα απορρίφθηκαν.

7. Εάν ο Πελάτης διαπιστώσει ζημιές στα Εμπορεύματα οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τη μεταφορά, συνιστάται να συντάξει πρωτόκολλο ζημιών στην παρουσία του ταχυμεταφορέα.

8. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών:

α) Εάν κάνετε μια αγορά ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την εξωδικαστική μέθοδο επίλυσης διαφορών και να υποβάλετε καταγγελία μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας ΗΕΔ (Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013.

β) Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένα διαδραστικό εργαλείο, προσβάσιμο στους καταναλωτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του οποίου μπορούν να υποβάλουν καταγγελία. Ο ακόλουθος σύνδεσμος ανακατευθύνει στην πλατφόρμα ΗΕΔ: ec.europa.eu/consumers/odr. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού για την ΕΕΔ (Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) για τους καταναλωτές, στόχος της πλατφόρμας ΕΕΔ είναι να παρέχει στους καταναλωτές ένα εργαλείο που διευκολύνει την ανεξάρτητη, αμερόληπτη, διαφανή, αποτελεσματική, γρήγορη και δίκαιη εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω του διαδικτύου μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τον Πελάτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι: [email protected]

 

VII ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Ο Πελάτης που είναι καταναλωτής κατά την έννοια της σχετικής νομοθεσίας έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης αναιτιολόγητα, υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

2. Η προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης των Αγαθών λήγει μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης ή άλλο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο Πελάτης για να παραλάβει τα Αγαθά έχει πάρει στην κατοχή του τα Αγαθά.

3. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει το Κατάστημα για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με ρητή δήλωση(π.χ. με επιστολή που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικά), η οποία πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

4. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα του εντύπου που επισυνάπτεται στην παραγγελία ή είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του πελάτη(ισχύει για τους πελάτες που έχουν λογαριασμό στο Κατάστημα), αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Οι πελάτες μπορούν επίσης να συμπληρώσουν και να στείλουν μια σάρωση του εντύπου υπαναχώρησης ή οποιασδήποτε άλλης ρητής δήλωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]Εάν ο Πελάτης ασκήσει αυτό το δικαίωμα, το Κατάστημα θα αποστείλει στον Πελάτη εντός 2 εργάσιμων ημερών επιβεβαίωση παραλαβής των πληροφοριών σχετικά με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση σε σταθερό μέσο (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

5. Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί ο Πελάτης να στείλει μια δήλωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

6. Ο Πελάτης αποστέλλει τα Αγαθά που υπόκεινται στην υπαναχώρηση στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 150, Μενεμένη 54627, Θεσσαλονίκη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ενημερώσει το Κατάστημα για την υπαναχώρησή του από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο Πελάτης αποστείλει τα επιστρεφόμενα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.

7. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των Αγαθών, εκτός εάν δικαιούται δωρεάν επιστροφή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 κατωτέρω.

8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, το Κατάστημα υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη όλες τις πληρωμές που έλαβε απ' αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των Αγαθών στον Πελάτη(με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τη επιλεγμένη μέθοδο παράδοσης (δηλ. μια μέθοδος διαφορετική από τη φθηνότερη, συνήθη μέθοδο παράδοσης που προσφέρει το Κατάστημα), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που το Κατάστημα ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη.

9. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται:

α) αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα,

β) σφραγισμένα αγαθά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

γ) αγαθά τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

10. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η επιστροφή της πληρωμής του Πελάτη γίνεται με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης έχει συμφωνήσει ρητά σε μια διαφορετική λύση. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή στον ταχυμεταφορέα, η επιστροφή χρημάτων γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε έξοδα σε σχέση με την επιστροφή. Το Κατάστημα μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβει τα Αγαθά ή μέχρι να προσκομιστεί σε αυτό η απόδειξη ότι ο Πελάτης έστειλε πίσω τα Αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

11. Οι πελάτες που έχουν προβεί σε εφάπαξ αγορά αγαθών σε τιμή άνω των 40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς που χρησιμοποιήθηκε στην παραγγελία) και υπαναχωρούν από τη σύμβαση πώλησης των αγαθών υπό τους ανωτέρω όρους, δικαιούνται δωρεάν επιστροφή χρημάτων (εφεξής: "ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"), υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα Δωρεάν Επιστροφής, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αφού συνδεθεί στο λογαριασμό του στο Κατάστημα, μεταβεί στην καρτέλα "ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ" και ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται εκεί. Προκειμένου να κάνει την επιστροφή, ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ετικέτα επιστροφής που επισυνάπτεται στο κάθε δέμα,

β) Ο Πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει την επιλογή της δωρεάν επιστροφής μέσω ενός Σημείου Παραλαβής - για να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή, ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ετικέτα παράδοσης που επισυνάπτεται στο κάθε δέμα, επικολλώντας την στο δέμα και αφήνοντας το δέμα σ' ένα από τα σημεία παράδοσης - ο κατάλογος των Σημείων Παραλαβής βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.econt.com/find-office

γ) Οι Δωρεάν Επιστροφές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής των Αγαθών στον Πελάτη.

12. Η επιλογή της Δωρεάν Επιστροφής αποτελεί δικαίωμα του Πελάτη που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 ανωτέρω και δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης των Αγαθών εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 - 8 ανωτέρω. Ο Πελάτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Δωρεάν Επιστροφής μπορεί επίσης, κατ' επιλογή του, να επιστρέψει τα αγορασθέντα αγαθά σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

 

 VIII ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1. Το Κατάστημα παρέχει τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους Πελάτες:

α) Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύναψης συμβάσεων πώλησης Αγαθών στο Κατάστημα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,

β) Τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών Πελατών στο Κατάστημα,

γ) Αποστολή παραγγελμένων εμπορικών πληροφοριών σχετικά με τα Αγαθά.

2. Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης Αγαθών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Επιπλέον, ο Πελάτης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή των υπηρεσιών του Καταστήματος που αναφέρονται στο σημείο 1(β) και (γ) ανωτέρω.

3. Οι τεχνικοί όροι παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Κατάστημα είναι οι εξής:

α) πρόσβαση στο διαδίκτυο,

β) χρήση προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο με δυνατότητα επεξεργασίας εγγράφων υπερκειμένου(Internet Explorer, Chrome, Opera, FireFox ή παρόμοιο),

γ) κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Παράπονα σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Κατάστημα μπορούν να υποβάλλονται με την αποστολή τους στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected]  ή τηλεφωνικά στον αριθμό τηλ. +30 211 2340554. Τα παράπονα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του αποδέκτη της υπηρεσίας και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Το Κατάστημα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των παραπόνων το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 21 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Κατάστημα. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται για τον τρόπο επίλυσης των παραπόνων κατ' επιλογή του: τηλεφωνικά ή με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης.

5. Η Answear.com S.A. ενημερώνει ότι μπορεί να εισάγει στο σύστημα τηλε - πληροφόρησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης αρχεία cookies, τα οποία δεν αποτελούν στοιχείο του περιεχομένου των υπηρεσιών που παρέχει το Κατάστημα και τα οποία επιτρέπουν τη μεταγενέστερη ταυτοποίηση του Πελάτη κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα του Καταστήματος και χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση της χρήσης του Καταστήματος από τον Πελάτη, καθώς και για την παρακολούθηση των ενεργειών του Πελάτη στην ιστοσελίδα του Καταστήματος. Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει την εγκατάσταση των cookies από το Κατάστημα, μέσω του αναδυόμενου παραθύρου που εμφανίζεται κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα του Καταστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, το σκοπό και τη ρύθμιση των cookies, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας.

 

IX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ANSWEAR.COM S.A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για πληροφορίες αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την Answear,com, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου του Διαδικτυακού Καταστήματος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

X ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ANSWEAR.CLUB

1. Με την εγγραφή στο Κατάστημα, ο Πελάτης συμμετέχει αυτόματα στο πρόγραμμα επιβράβευσης ANSWEAR.CLUB (εφεξής: «Πρόγραμμα»). Το Μέλος του Προγράμματος κερδίζει ένα Μπόνους που ανέρχεται στο 10% της αξίας των αγορών που πραγματοποιεί, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

2. Το Μπόνους δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά. Το ποσό Μπόνους υπολογίζεται και στη συνέχεια στρογγυλοποιείται μαθηματικά σε ολόκληρα ευρώ.

3. Το Μπόνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπτωτικά και μη εκπτωτικά προϊόντα μόνο με τη μορφή έκπτωσης για τις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η έκπτωση δεν μπορεί να μειώσει την τιμή του Αγαθού σε αξία χαμηλότερη από το 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή, είτε στην τιμή που είχε το Αγαθό προ τυχόν ενδεχόμενης μεταγενέστερης έκπτωσης. Η μέγιστη δυνατή έκπτωση στις αγορές ενός συγκεκριμένου Αγαθού παρουσιάζεται στον ακόλουθο τύπο:

Ε = ΤΤ – 50%*ΠΤ

όπου:

Ε - η μέγιστη δυνατή έκπτωση λόγω του Μπόνους

ΤΤ - τρέχουσα τιμή του Αγαθού

ΠΤ - αρχική τιμή του Αγαθού

4. Εάν το Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά μεταξύ της τιμής του Αγαθού και του 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή, το υπόλοιπο, αχρησιμοποίητο Μπόνους εξακολουθεί να υπάρχει στο λογαριασμό του Πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επόμενες αγορές. Εάν το Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη είναι μικρότερο ή ίσο με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του Αγαθού και του 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης αγοράς, τότε ο Πελάτης μπορεί να ξοδέψει ολόκληρο το Μπόνους του.

5. Το 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή υπολογίζεται ως το γινόμενο του 50% και της τιμής του Αγαθού πριν από την πρώτη μείωση της τιμής και στρογγυλοποιείται μαθηματικά σε ολόκληρα ευρώ.

6. Εάν το Μπόνους χρησιμοποιείται για μια συναλλαγή στην οποία ο Πελάτης αγοράζει πολλά Αγαθά, κατανέμεται μεταξύ των Αγαθών σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ε = (ΠΤ/∑ΠΤ)*∑Ε 

 ε - το ποσό της έκπτωσης από ένα συγκεκριμένο στοιχείο της απόδειξης,

ΠΤ - αρχική τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου της απόδειξης,

∑CP - σύνολο των αρχικών τιμών όλων των στοιχείων της απόδειξης,

∑Ε - σύνολο των μέγιστων εκπτώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα συγκεκριμένα στοιχεία της παραγγελίας σύμφωνα με τους κανόνες που παρουσιάζονται στο σημείο 3 ανωτέρω.

7. Το Μπόνους από μια συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 30 ημέρες μετά την υποβολή της παραγγελίας.

8. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μπόνους από μια συγκεκριμένη συναλλαγή αγοράς εντός 100 ημερών. Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας περιόδου, το Μπόνους που έχει αποκτηθεί για μια συγκεκριμένη συναλλαγή λήγει, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει αυτό τα Μπόνους που έχουν αποκτηθεί για μεταγενέστερες συναλλαγές.

9. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού του Πελάτη και το συγκεντρωμένο Μπόνους είναι διαθέσιμες στο λογαριασμό του Πελάτη στο Κατάστημα.

10. Για να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης το συγκεντρωμένο Μπόνους του κατά τη διάρκεια των αγορών στο Κατάστημα, πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του και στη συνέχεια στο καλάθι αγορών να επιλέξει την επιλογή «Θέλω να χρησιμοποιήσω τα χρηματικά ποσά του Answear.Club», πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα - σε περίπτωση που υπάρχει συγκεντρωμένο Μπόνους - την αντίστοιχη μείωση της τιμής των Αγαθών στο καλάθι του Πελάτη. 

11. Εάν το Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη έχει πιστωθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, το Κατάστημα δικαιούται να ακυρώσει ένα μέρος ή το σύνολο του πιστωθέντος Μπόνους. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου διαύλου επικοινωνίας που παράσχει ο Πελάτης.

12. Σε περίπτωση επιστροφής του Αγαθού από μια συναλλαγή στην οποία χρησιμοποιήθηκε το Μπόνους(σε περίπτωση αποδοχής των παραπόνων του Πελάτη με την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για το Αγαθό ή την υπαναχώρηση από τη σύμβαση εξ αποστάσεως), ο λογαριασμός του Πελάτη θα πιστωθεί με Μπόνους αξίας ισοδύναμης με την αξία του Μπόνους που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά αυτού του Αγαθού.

13. Σε περίπτωση επιστροφής του Αγαθού από μια συναλλαγή για την οποία έχει πιστωθεί Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη(π.χ. σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης), το συγκεντρωμένο Μπόνους από αυτή τη συναλλαγή ακυρώνεται.

14. Τα οφέλη του Προγράμματος δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους κανονισμούς τους.

15. Για τα μέλη του Προγράμματος διοργανώνονται προσωρινές προσφορές(π.χ. πολλαπλασιασμός των πόντων, λήψη επιπλέον δώρων μετά την αγορά κ.λπ.). Λεπτομέρειες για τις προσωρινές προσφορές αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στο ενημερωτικό υλικό του Καταστήματος.

16. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκειά του, τηρούμενων των κεκτημένων δικαιωμάτων των Πελατών. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής του Προγράμματος, η συγκέντρωση των Μπόνους στους λογαριασμούς των Πελατών θα μπλοκαριστεί, χωρίς ωστόσο να θίγεται το δικαίωμα των Πελατών να χρησιμοποιήσουν τα Μπόνους τους εντός 100 ημερών από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων συναλλαγών.

17. Ο Πελάτης δικαιούται να υποβάλει παράπονα σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος, ιδίως όσον αφορά το χορηγούμενο Μπόνους ή την πραγματοποίηση έκπτωσης. Τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται εντός 14 ημερών από την εμφάνιση των περιστάσεων που δικαιολογούν την υποβολή τους. Τα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με υπηρεσία ταχυμεταφορών, να υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο του ιδιοκτήτη του Καταστήματος ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://answear.gr/logariasmos-mou/epafh.

 

XI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η μη αποδοχή των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καθιστά αδύνατη την αγορά των Αγαθών που διατίθενται στο Κατάστημα. Το Κατάστημα παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Οι Πελάτες που διαθέτουν λογαριασμό στο Κατάστημα θα ενημερώνονται για τις αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο Πελάτης που δεν αποδέχεται τις αλλαγές που εισάγονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.

2. Το ελληνικό δίκαιο εφαρμόζεται στη σύμβαση πώλησης Αγαθών στο Κατάστημα. Η σύμβαση συνάπτεται στα ελληνικά.

3. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή άλλων νομοθετημάτων που ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία του Καταστήματος.

4. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών είναι το δικαστήριο που είναι κατά τόπο αρμόδιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η Answear.com S.A. μπορεί να αλλάξει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε περίπτωση ύπαρξης τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους:

α) αλλαγή των διατάξεων του νόμου ή αλλαγή της ερμηνείας των διατάξεων του νόμου ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων, ερμηνειών, εξηγήσεων ή συστάσεων που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές, εάν επηρεάζουν τα θέματα που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,

β) αλλαγή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις , η οποία οφείλεται, ιδίως, σε τεχνικούς και τεχνολογικούς λόγους, σε λόγους ασφαλείας, στη βελτίωση της λειτουργίας του Καταστήματος ή στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Answear.com,

γ) αλλαγή του πλαισίου ή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις  διά της εισαγωγής νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών, της τροποποίησης ή της κατάργησης υφιστάμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών,

δ) αλλαγή των μεθόδων πληρωμής ή αποστολής και αλλαγή των εξόδων αποστολής,

ε) ανάγκη πραγματοποίησης συντακτικών αλλαγών.

6. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις παραγγελίες που υποβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Οι παραγγελίες που υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πραγματοποιούνται με βάση τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.

7. Όλα τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες που υπάρχουν στο Κατάστημα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και έχουν προστεθεί για ενημερωτικούς σκοπούς.

 

Δημοσιεύθηκε 12.05.2022

ΛΗΨΕΙΣ:

Κύριοι κανόνες της ANSWEAR.gr