ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προθεσμία υπαναχώρησης: 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του δέματος. Είναι απαραίτητο να στείλετε τις πληροφορίες σχετικά με το ασκούμενο δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Μορφή απόσυρσης: γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] (σ' αυτήν την περίπτωση θα λάβετε άμεση επιβεβαίωση μέσω e-mail). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα που επισυνάπτεται στην αποστολή ή να την εκτυπώσετε βρίσκοντας την σε ηλεκτρονική μορφή από το λογαριασμό του πελάτη.

Συνέπειες υπαναχώρησης από τη σύμβαση:
Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που εισπράξαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των αγαθών με τον κλασικό τρόπο κούριερ (αμέσως ή το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση). Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικό τρόπο επιστροφής χρημάτων. Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επιστροφή μέχρι να λάβουμε το δέμα ή έως ότου μας δοθεί η απόδειξη επιστροφής του.

Παρακαλούμε να μας στείλετε πίσω ή να μας παραδώσετε το δέμα αμέσως, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την απόσυρση σας από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών.

Η δωρεάν επιστροφή ισχύει μόνο και εφόσον η παραγγελία είχε αξία μεγαλύτερη των 40 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πελάτης αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής. 

Είστε υπεύθυνοι για τη μείωση της αξίας των πραγμάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους με διαφορετικό τρόπο απ' αυτόν που ήταν αναμενόμενος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των πραγμάτων.

Πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία:
Τα προϊόντα που αποστέλλονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Answear είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα. Ο πελάτης έχει τα δικαιώματα υποβολής καταγγελίας βάσει της εγγύησης εντός δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Εάν ο κατασκευαστής των αγαθών παρέχει εγγύηση, ο πελάτης θα ενημερωθεί κατά την παράδοση του δέματος. Σε περίπτωση ελαττώματος σ' αυτήν την περίοδο, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία μαζί με τα εμπορεύματα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Answear - "Παράπονο"

26ης Οκτωβρίου 150, 
546-27 Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα 

Το παράπονο θα εξεταστεί αμέσως - το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της φόρμας υπαναχώρησης μαζί με τα εμπορεύματα.