Όροι για την υπηρεσία συσκευασίας

Όροι & Προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας «Περιτύλιγμα για δώρο»

για τους πελάτες του καταστήματος Answear.com

§ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Πάροχος υπηρεσιών - ANSWEAR SPÓŁKA AKCYJNA, με έδρα στην Κρακοβία, Aleja Pokoju 18, 31-564 Κρακοβία, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο Kraków-Śródmieście στην Κρακοβία, XI Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS 0000816066, NIP: 6793080390, μετοχικό κεφάλαιο: 874 702,75 PLN.
 2. Κατάστημα – διαδικτυακό κατάστημα που λειτουργεί στη διεύθυνση www.answear.com, ιδιοκτησίας του Παρόχου υπηρεσιών.
 3. Υπηρεσία - υπηρεσία που διατίθεται για προϊόντα που αγοράζονται στο Κατάστημα, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία περιτυλίγματος των προϊόντων αυτών σε σακούλες δώρου.
 4. Πελάτης - πελάτης του Καταστήματος που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.

 

§ 2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΟ

 1. Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 2. Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σχέση με προϊόντα που έχουν αγοραστεί στο Κατάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιλογή του κουμπιού «Τυλίξτε για δώρο» έως ότου επιβεβαιωθεί η επιλογή των προϊόντων με το κουμπί «Παραγγελία και πληρωμή».
 3. Η Υπηρεσία καλύπτει όλα τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης παραγγελίας. Τα προϊόντα που αγοράζονται στο Κατάστημα και για τα οποία ο Πελάτης έχει ζητήσει την Υπηρεσία θα είναι συσκευασμένα σε χαρτόκουτα.
 4. Η συσκευασία μόνο ενός μέρους της παραγγελίας σε χαρτόκουτο είναι δυνατή κατόπιν αιτήματος του Πελάτη που υποβάλλεται στο πεδίο «Σχόλια» μέχρι να επιβεβαιωθεί η επιλογή των προϊόντων με το κουμπί "Παραγγελία και Πληρωμή".
 5. Σε περίπτωση υπερμεγέθους παραγγελίας, δηλαδή παραγγελίας που δεν χωράει στο μεγαλύτερο διαθέσιμο χαρτόκουτο, η παραγγελία θα συσκευαστεί σε περισσότερα χαρτόκουτα.
 6. Η υπηρεσία αποτελείται από τη διαδικασία περιτυλίγματος χαρτόκουτων που περιέχουν προϊόντα που έχουν αγοραστεί στο Κατάστημα σε μια σακούλα δώρου που θα επιλέξει ο Πάροχος υπηρεσιών.
 7. Η τιμή της υπηρεσίας περιτυλίγματος για δώρο είναι πάντα η ίδια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της παραγγελίας.
 8. Η αμοιβή για την Υπηρεσία καταβάλλεται μαζί με την πληρωμή της τιμής των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί στο Κατάστημα και τα οποία αφορά η Υπηρεσία.   
 9. Μόλις ο Πελάτης συναινέσει στην εκτέλεση της Υπηρεσίας, δεν θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε σχέση με την Υπηρεσία περιτυλίγματος για δώρο σε περίπτωση που ο Πάροχος υπηρεσιών έχει εκτελέσει πλήρως την Υπηρεσία, δηλαδή ο Πάροχος υπηρεσιών έχει εκτελέσει τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ανωτέρω και έχει παραδώσει την αποστολή στον μεταφορέα.     

 

 

§ 3

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προυποθέσεων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου.
 2. Το περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι διαθέσιμο online στη διεύθυνση https://answear.gr/a/oroi-gia-tin-upiresia-suskeuasias
 3. Ο Πάροχος υπηρεσιών μπορεί να τροποποιήσει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. τροποποίηση της νομοθεσίας ή τροποποίηση της ερμηνείας της νομοθεσίας ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων, ερμηνειών, εξηγήσεων ή συστάσεων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές, εφόσον αυτό επηρεάζει τα θέματα που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,
 2. αλλαγή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τεχνικούς και τεχνολογικούς λόγους, λόγους ασφαλείας, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 3. αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με την εισαγωγή νέων λειτουργιών ή υπηρεσιών, την τροποποίηση ή την απόσυρση υφιστάμενων λειτουργιών ή υπηρεσιών,
 4. αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του καταστήματος Answear.com, εάν αυτό επηρεάζει την Υπηρεσία περιτυλίγματος για δώρο,
 5. υπάρχει ανάγκη για συντακτικές αλλαγές.
 1. Η τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύει για τις Υπηρεσίες περιτυλίγματος για δώρο που παραγγέλνονται μετά την τροποποίηση. Οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://answear.gr/a/oroi-gia-tin-upiresia-suskeuasias. Οι διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων πριν από την τροποποίηση θα ισχύουν για τις Υπηρεσίες περιτυλίγματος για δώρο που παραγγέλθηκαν πριν από την τροποποίηση.