ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ANSWEAR.CLUB

1. Με την εγγραφή στο Κατάστημα, ο Πελάτης συμμετέχει αυτόματα στο πρόγραμμα επιβράβευσης ANSWEAR.CLUB (εφεξής: «Πρόγραμμα»). Το Μέλος του Προγράμματος κερδίζει ένα Μπόνους που ανέρχεται στο 10% της αξίας των αγορών που πραγματοποιεί, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

2. Το Μπόνους δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά. Το ποσό Μπόνους υπολογίζεται και στη συνέχεια στρογγυλοποιείται μαθηματικά σε ολόκληρα ευρώ.

3. Το Μπόνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπτωτικά και μη εκπτωτικά προϊόντα μόνο με τη μορφή έκπτωσης για τις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η έκπτωση δεν μπορεί να μειώσει την τιμή του Αγαθού σε αξία χαμηλότερη από το 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή, είτε στην τιμή που είχε το Αγαθό προ τυχόν ενδεχόμενης μεταγενέστερης έκπτωσης. Η μέγιστη δυνατή έκπτωση στις αγορές ενός συγκεκριμένου Αγαθού παρουσιάζεται στον ακόλουθο τύπο:

Ε = ΤΤ – 50%*ΠΤ

όπου:

Ε - η μέγιστη δυνατή έκπτωση λόγω του Μπόνους

ΤΤ - τρέχουσα τιμή του Αγαθού

ΠΤ - αρχική τιμή του Αγαθού

4. Εάν το Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά μεταξύ της τιμής του Αγαθού και του 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή, το υπόλοιπο, αχρησιμοποίητο Μπόνους εξακολουθεί να υπάρχει στο λογαριασμό του Πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επόμενες αγορές. Εάν το Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη είναι μικρότερο ή ίσο με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του Αγαθού και του 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης αγοράς, τότε ο Πελάτης μπορεί να ξοδέψει ολόκληρο το Μπόνους του.

5. Το 50% της αξίας του Αγαθού στην αρχική τιμή υπολογίζεται ως το γινόμενο του 50% και της τιμής του Αγαθού πριν από την πρώτη μείωση της τιμής και στρογγυλοποιείται μαθηματικά σε ολόκληρα ευρώ.

6. Εάν το Μπόνους χρησιμοποιείται για μια συναλλαγή στην οποία ο Πελάτης αγοράζει πολλά Αγαθά, κατανέμεται μεταξύ των Αγαθών σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ε = (ΠΤ/∑ΠΤ)*∑Ε 

 ε - το ποσό της έκπτωσης από ένα συγκεκριμένο στοιχείο της απόδειξης,

ΠΤ - αρχική τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου της απόδειξης,

∑CP - σύνολο των αρχικών τιμών όλων των στοιχείων της απόδειξης,

∑Ε - σύνολο των μέγιστων εκπτώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα συγκεκριμένα στοιχεία της παραγγελίας σύμφωνα με τους κανόνες που παρουσιάζονται στο σημείο 3 ανωτέρω.

7. Το Μπόνους από μια συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 30 ημέρες μετά την υποβολή της παραγγελίας.

8. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μπόνους από μια συγκεκριμένη συναλλαγή αγοράς εντός 100 ημερών. Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας περιόδου, το Μπόνους που έχει αποκτηθεί για μια συγκεκριμένη συναλλαγή λήγει, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει αυτό τα Μπόνους που έχουν αποκτηθεί για μεταγενέστερες συναλλαγές.

9. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού του Πελάτη και το συγκεντρωμένο Μπόνους είναι διαθέσιμες στο λογαριασμό του Πελάτη στο Κατάστημα.

10. Για να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης το συγκεντρωμένο Μπόνους του κατά τη διάρκεια των αγορών στο Κατάστημα, πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του και στη συνέχεια στο καλάθι αγορών να επιλέξει την επιλογή «Θέλω να χρησιμοποιήσω τα χρηματικά ποσά του Answear.Club», πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα - σε περίπτωση που υπάρχει συγκεντρωμένο Μπόνους - την αντίστοιχη μείωση της τιμής των Αγαθών στο καλάθι του Πελάτη. 

11. Εάν το Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη έχει πιστωθεί ή χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, το Κατάστημα δικαιούται να ακυρώσει ένα μέρος ή το σύνολο του πιστωθέντος Μπόνους. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου διαύλου επικοινωνίας που παράσχει ο Πελάτης.

12. Σε περίπτωση επιστροφής του Αγαθού από μια συναλλαγή στην οποία χρησιμοποιήθηκε το Μπόνους(σε περίπτωση αποδοχής των παραπόνων του Πελάτη με την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για το Αγαθό ή την υπαναχώρηση από τη σύμβαση εξ αποστάσεως), ο λογαριασμός του Πελάτη θα πιστωθεί με Μπόνους αξίας ισοδύναμης με την αξία του Μπόνους που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά αυτού του Αγαθού.

13. Σε περίπτωση επιστροφής του Αγαθού από μια συναλλαγή για την οποία έχει πιστωθεί Μπόνους στο λογαριασμό του Πελάτη(π.χ. σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης), το συγκεντρωμένο Μπόνους από αυτή τη συναλλαγή ακυρώνεται.

14. Τα οφέλη του Προγράμματος δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους κανονισμούς τους.

15. Για τα μέλη του Προγράμματος διοργανώνονται προσωρινές προσφορές(π.χ. πολλαπλασιασμός των πόντων, λήψη επιπλέον δώρων μετά την αγορά κ.λπ.). Λεπτομέρειες για τις προσωρινές προσφορές αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στο ενημερωτικό υλικό του Καταστήματος.

16. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκειά του, τηρούμενων των κεκτημένων δικαιωμάτων των Πελατών. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής του Προγράμματος, η συγκέντρωση των Μπόνους στους λογαριασμούς των Πελατών θα μπλοκαριστεί, χωρίς ωστόσο να θίγεται το δικαίωμα των Πελατών να χρησιμοποιήσουν τα Μπόνους τους εντός 100 ημερών από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων συναλλαγών.

17. Ο Πελάτης δικαιούται να υποβάλει παράπονα σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος, ιδίως όσον αφορά το χορηγούμενο Μπόνους ή την πραγματοποίηση έκπτωσης. Τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται εντός 14 ημερών από την εμφάνιση των περιστάσεων που δικαιολογούν την υποβολή τους. Τα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με υπηρεσία ταχυμεταφορών, να υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο του ιδιοκτήτη του Καταστήματος ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://answear.gr/logariasmos-mou/epafh.